Өдөр тутмын найман сонины нэг дугаарын нэгдүгээр нүүрт нэг нийтлэл нэгэн зэрэг гарчээ

2015.12.16.

Энэ бол Монголын өдөр тутмын сонинуудын 2015 оны 11-р сарын 1-ны дугаарын эхний нүүрэнд болсон явдал юм.

2015-11.01. Өдөр тутмын 8 сонинд зэрэг гарсан Х.Батттулгын захиалгат нийтлэл