Өнөөдөр Сэлбийн гол олдохгүй байна.

2018.04.07

Энэ өдөр Энх тайвны гүүрэн дээрээс Сэлбийн голыг хайж авсан зураг

1956 онд Сэлбийн гол үерлэдэг байжээ