Зав гарна гэж байхгүй. Зав гаргана гэж байдаг Хэн нэгэн