Мөнгөтэй бол ямар ч байгууллага, хувь хүн олон нийтийн телевизээр селфидэж болно

Сүүлийн саруудад олон нийтийн телевизээр гарч байсан компаниудын гэрээт (байнгын) болон захиалгат (нэг удаагийн) нэвтрүүлгүүдийн нэрийг тэмдэглэж авснаа жагсаавал,

– Оюутолгой компанийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг

-“Хүдэр дагасан сурвалжлага” (Эрдэнэт үйлдвэрийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг)

-“Энержи ресурс” үзүүлж байна”

-“Интермед эмнэлэг нийгмийн хариуцлагын хүрээнд”

-“Махимпекс үзүүлж байна” гэх мэт. 

“Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөрийн яг эхэнд Худалдаа хөгжлийн банкны лого гардаг нь “Цагийн хүрд” ХХБ-аар эхэлж байна гэсэн үг юм.