Хавар болохоор нийслэлийн иргэдийн хувьд тэнийдэг биш түгшдэг болоод олон жил өнгөрчээ. Нийслэлийн төвийг тайван байлгаад өгөөч ээ. Одоо болоо юм биш үү?