Хууль журам болон хийж байгаа ажлыг нь харах бүрийд Хүний эрхийн үндэсний комисс ба Жендерийн үндэсний хороо хоёрыг нэгтгэмээр санагдаад байдаг. Үүний тулд Жендерийн тэгш байдлын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулахад хангалттай.