Монгол Улсын Ерөнхий сайдын ярилцлага бүх телевизээр

2021.08.17.

2.18. Монгол улсын Ерөнхий сайдын 1 цаг 15 минутын ярилцлага. Сэтгүүлч Э.Долгион.

Монголын мэдээ, Монгол ТВ, TV5, C1, UBS, NTV, SBN, ETV, TM,